Projekty termomodernizacyjne

Jedną z naszych specjalności jest realizacja projektów budowlanych związanych z termomodernizacją budynków różnego rodzaju. Tworząc projekty termomodernizacji budynków staramy się wykorzystywać wszelkie techniki i narzędzia (w tym kamerę termowizyjną) pozwalające na określenie bardzo precyzyjnego i szczegółowego zakresu projektu i prac niezbędnych do poprawienia stanu cieplnego obiektu budowlanego. Zapewni to nie tylko późniejsze bezpieczeństwo cieplne, ale również bezpieczeństwo finansowe inwestora związane z wykonywaniem termomodernizacji tylko w takim zakresie, jakim jest ona potrzebna.

Korzyści z przeprowadzenia badań termowizyjnych są niepodważalne dla każdego, kto chce sprawdzić obecny stan cieplny budynku. Dotyczy to zarówno budynków nowych, jak również budynków starych, przeznaczonych do remontu. Nasze usługi w tym zakresie dedykujemy szczególnie tym, którzy chcą być pewni co do wysokiej jakości wykonanych prac budowlanych, w tym:

  • inwestorom - rozliczającym się z wykonawcami i deweloperami;

  • deweloperom - sprawdzającym jakość robót wykonanych przez swoich podwykonawców;

  • wykonawcom - sporządzającym protokół zdawczy robót dla swoich inwestorów, jak również na cele procedur przetargowych;

  • architektom i projektantom - sporządzającym projekty termomodernizacji;

  • instalatorom - sprawdzającym obecny stan instalacji obiektu;

  • zarządcom nieruchomości - zobowiązanym do ciągłej kontroli stanu cieplnego budynków będących pod ich opieką.

więcej ...

Wykonywane przez nas projekty termomodernizacji charakteryzują się bardzo dużą szczegółowością. Przedstawiamy w nich szczegółowe detale wykonania dodatkowego ocieplenia lub sposoby poprawy izolacyjności poszczególnych elementów budynku. Staramy się, aby zakres projektu modernizacyjnego był całkowicie wystarczający dla ogólnego celu poprawy stanu cieplnego obiektu. Jednocześnie dbamy o to, aby zakres ten nie narażał inwestora na niepotrzebne wydatki poniesione w całym procesie termomodernizacji.

Realizacja projektów termomodernizacji dotyczy wyłącznie budynków już istniejących, w których komfort cieplny jest niewystarczający dla mieszkańców, przede wszystkim ze względu na obecny stan techniczny obiektu. Tego typu obiekty wymagają więc przeprowadzenia niezbędnych prac budowlanych, które polepszą izolacyjność zewnętrznych przegród budynku. Żeby nie inwestować w te prace budowlane "na ślepo", najlepiej ich zakres i ilość określić na podstawie stworzonego szczegółowego projektu termomodernizacji budynku.

więcej ...