Pomiary natężenia oświetlenia i termowizja.

Nasza firma oferuje pełne usługi w zakresie obsługi inwestycji na etapie przygotowawczym i projektowym pod względem procedur i wymogów SANEPID, BHP oraz P.POŻ. Nasza działalność skupia się nie tylko na pracach projektowych, ale również na kompleksowym przeprowadzeniu koniecznych pomiarów i badań określających możliwość odbioru danej inwestycji do użytkowania. Wykonujemy między innymi:

Nasze usługi w zakresie pomiarów środowiska pracy kierujemy do inwestorów, którzy planują budowę, adaptację pomieszczeń lub remont obiektów pracy zbiorowej lub publicznych, podlegających kontroli pod względem SANEPID, PIP, BHP i P.POŻ. Zaliczyć można do nich:

 • przedszkola, żłobki, szkoły i inne placówki edukacyjne;

 • powierzchnie handlowe, sklepy, galerie, hale targowe itp.;

 • powierzchnie biurowe i sale konferencyjne,

 • hale magazynowe,

 • powierzchnie produkcyjne,

 • sale i obiekty sportowe,

 • obiektu użyteczności publicznej, urzędy, zakłady pracy.

Usługi te są realizowane na potrzeby:

  • procedur SANEPID;

  • procedur Państwowej Inspekcji Pracy;

  • procedur P.POŻ;

  • procedur BHP;

  • raportów i ekspertyz powykonawczych.

Usługi w zakresie termowizji i projektów termomodernizacji budynków są oferowane wszystkim planującym lub przeprowadzającym prace dociepleniowe, wymieniającym instalacje grzewcze lub chcącym sprawdzić obecny stan i efektywność cieplną obiektu. Termowizja pozwala na bardzo szczegółową analizę słabych punktów budynku na podstawie zdjęć wykonanych profesjonalną kamerą termowizyjną. Wyniki tych badań pozwalają bardzo precyzyjnie określić konieczny do realizacji zakres termomodernizacji i związane z nią koszty.

Wyniki badań termowizyjnych wykorzystuje się również w zakresie raportów i ekspertyz powykonawczych, będących podstawą do oceny prac budowlanych nowego obiektu, w tym również świadectw energetycznych.

Swoją ofertę w tym zakresie oferujemy:

  • inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym;

  • biurom projektowym;

  • firmom wykonawczym;

  • producentom materiałów i instalacji budowlanych;

  • zarządcom nieruchomości;

  • rzeczoznawcom budowlanym.